Általános üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Üzleti feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Üzemeltető

A webárúház https://www.sportshouse.hu (továbbiakban „Honlap“, „e-shop“), Sports House Slovakia s. r. o. társaság képviseli, Branisková 18, 040 01 Košice székhellyel, regisztrálva a cégbíróságon és a kerületi bíróságon Košice I. vezetve. S.r.o. betét No.: 40787/V, a szervezet azonosító száma IČO: 50 713 671, (továbbiakban „üzemeltető“, „szolgáltató“ vagy „eladó“), banki kapcsolat: Fio banka, a.s., külföldi bank fióktelepe, számlaszám IBAN: SK7983300000002301162651.

 

1.2.  Vásárló / Vevő

 1. Vásárló a webárúház miden látogatója, akár fogyasztó, akár vállalkozó (továbbá „vásárló“).
 2. A fogyasztó vásárló – olyan fizikai személy, amely a szerződés megkötésénél és teljesítésénél nem csinál további üzleti vagy egyéb tevékenységgeket, foglalkozásokat (továbbá „fogyasztó“).
 3. A vállalkozó vásárló – olyan személy, amely nem fogyasztó. Vállalkozónak számít, miden olyan személy, aki szerződéseket köt saját vállalkozására, vagy a vállalkozó nevében vagy a nevében megbízott személy, termelésére vagy hasonló tevékenységére kapcsolatos munkákat végez (továbbá  „vállalkozó“).
 4. Ezek az általános üzleti feltételek (továbbá „üzleti feltételek“) szabályozzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit az eladó és a vevő között az internetes bolton keresztül megkötött vásárlási megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban (továbbá „vásárlási szerződés“).
 5. Az üzleti feltételek a vásárlási szerződés szerves részét képezik. Amikor a vásárlási szerzõdés vagy annak mellékletei másképp nem rendelkeznek kifejezetten, vagy a jelen feltételek egyes rendelkezéseinek érvényességét nem zárja ki vagy egyéb módon nem módosítja a vevõi szerzõdés vagy az üzemeltetõ és a vevõ közötti egyéb kifejezett megállapodást, akkor a következõ feltételek vonatkoznak a többi fél kapcsolataira.
 6. Az eladó és a fogyasztó közötti jogviszonyokat nem kifejezetten szabályozott  az 1. 40/1964 Coll. Polgári Törvénykönyv, törv. 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács jogi aktusának módosításáról 372/1990 Coll. a módosított bűncselekményekről a későbbi előírásokban , a törv. 102/2014 Z. z. a fogyasztók védelméről az áruk értékesítésében, eladásában a távértékesítési szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján nyújtott szolgáltatások tekintetében, és bizonyos törvények (továbbá „A távértékesítési szerződés szerinti áruk értékesítéséről szóló fogyasztóvédelmi törvény) a későbbi jogszabályok megfogalmazásában.
 7. A fennálló jogviszonyokat az eladónak és a vállalkozó között kifejezetten nem igazított a vonatkozó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak, törv. 513/1991 Coll. A módosított Kereskedelmi Törvénykönyv későbbi megfogalmazásába.

 

 

2. Vásárlási szerződés lezárása

2.1. Az árú kínálata

A termékajánlat alatt, az internetes árúház honlapján talált katalógusban kínált árút értjük.

 

2.2. Rendelés

 1. A vásárló az árút, online áruház weboldalán található megrendelőlap segítségével rendelheti meg. A megrendelőlap használatával a vevő elsősorban az ő által kiválasztott árút rendeli meg. A szükséges mennyiség, szállítási mód (čl. 2.4.a)) és a fizetési mód kiválasztása után (čl. 2.5.a)) a vevő megerősíti megrendelését, amivel kötelező javaslatot tesz a vásárlási szerződés megkötésére a vevő és a szolgáltató között.
 2. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy elolvasta ezeket az üzleti feltételeket és teljes mértékben és fenntartás nélkül egyetért velük, és tudatában van annak, hogy a megrendelés egyik fő része a kötelező vételár kifizetése.

2.3. A vásárlási szerződés megkötése

 1. Az üzemeltető vállalja, hogy elfogadja a vevő vásárlási szerződését, amíg ez a javaslat nem mond ellent az üzleti feltételeknek és az üzemeltetőnek nincs konkrét oka annak feltételezésére, hogy a vevő megsérti a vásárlási szerződést. A szolgáltató egy üzenetben megerősíti a vásárlási szerződés tervezetének átvételét a vevő elektronikus címére.
 2. Az üzemeltető és a vevő közötti szerződési kapcsolat, a megrendelés átvételével (elfogadásával) jön létre, amelyet az üzemeltető a vevő megrendelésekor megjelölt elektronikus címére küldi.
 3. A vevő a vásárlási szerződés megkötésére felmerülő költségeket (pl. az internetes kapcsolattal való költségeket vagy a telefonkommunikációs költségeket) a vevő fizeti.

2.4. A szállítás módja

 1. A szállítási módot az eladó határozza meg, hacsak a vásárlási szerződés nem írja másként. Abban az esetben, ha a megrendelt áru szállítási módját a vevő állapítja meg, a vevő az ilyen szállítóeszközzel járó kockázatokat viseli, beleértve a választott közlekedési mód minden további költségeit.
 2. Az áru elküldésekor, az üzemeltető kötelezi magát arra, hogy tájékoztassa a vásárlót a megrendelés során megjelölt elektronikus címre.
 3. A megrendelt árú elküldése alatt, mindig a vevő rendelés során megjelölt címére küldött árút értjük. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot , hogy a vevőnek elküldött árú összegéhez hozzászámítsa a szállító aktuális árát a szállító árlistája alapján.
 4. Abban az esetben, ha a vevő a megrendelt árút külföldi címre szeretné küldeni, az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az árú árához hozzászámítsa a külföldi szállításhoz kapcsolatos szállítási költségek árát, amelyről a vevőt előre értesíti.

2.5. A fizetés módja

 1. A vásárló ezek a fizetési módok közül válaszhat: fizetési kártyával interneten keresztül, banki átutalásal a megrendelés befejezésekor, készpénzel az áru szállítójának árúátvételkor, fizetési kártyával vagy készpénzel az üzemeltető árúkiadási helyszínén személyes átvételkor.
 2. A fizetési kártyával interneten keresztül való fizetési mód kiválasztásakor, a vevő a rendelés befejezése után át lesz irányítva egy harmadik személy fizetési oldal szervejére, ahol kitölti a szükséges fizetési adatokat. A kitöltött fizetési adatok igazolása után a rendelést megerősítik, és a vételár összegét lehúzzák a vevő számlájáról.
 3. A banki átutalásal való fizetési mód kiválasztásakor, a vevő a rendelés árát, még a rendelés intézése előtt, az üzemeltető bankszámlájára küldi. A rendelés intézésére szükséges, hogy fizetéskor az információkban a rendelési szám legyen megadva, amit a vevő a rendelés befejezésekor kap meg. Banki átutalással történő fizetési mód esetén, a vételár kifizetése, az eladó számlájára való összeg jóváírásának napja számít.
 4. Az árúszállítónak árúátvételkor való készpénz fizetési mód kiválasztásakor, az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a rendelés összegéhez hozzászámítsa a szállítási költségeket a szállító aktuális árlistája szerint.
 5. A felkínált áruk és szolgáltatások árai, a hozzáadottértékel-adóval (továbbá "ÁFA") vannak megadva, kivéve csak akkor, ha kifejezetten azt írják, hogy az ár áfa nélkül van megadva.

2.6. A vásárlási szerződés megkötéséből származó jogok és kötelezettségek

 1. Az üzemeltető köteles megadni a megrendelt árut a vevőnek a megegyeztetett áron, a vevő köteles az árút átvenni és a vételárat, beleértve a kiválasztott szállítási mód költségeit, kifizetni.
 2. A vevő vásárlási szerződésének vagy üzleti feltételeinek megsértése esetén az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy visszavonja a vételi szerződést. Ilyen esetben a vevő köteles kifizetni az üzemeltetőnek, az összes költséget a megrendelésel kapcsolatban, különösen az áruszállítás költségeit, ha a vevő nem veszi át a megrendelt árút.
 3. A vevő köteles pontos és helyes adatokat adni az áru megrendelésekor. A vevő által megadot adatokat, amelyek a váráslási szerződés megkötéséhez szükségesek, az eladó helyesnek tartja.
 4. Az eladó nincs kapcsolatban a vevővel és nem köti semmi különleges magatartási kódex.
 5. Az eladó összes bejelentése a vevő iránt, a rendelésel kapcsolatosan, ill. a vásárlási szerződéssel, a vevő belépésekor megadott e-mail címre, vagy a megrendeléskor bejelölt e-mail címre lesz elküldve.

2.7. Ajándékutalványok és kedvezménykódok

 1. A vevő a rendelés létrehozásakor, felhasználhatja a kódokat, amelyek a megvásárolt ajándékutalványokon szerepelnek és kedvezménykódokat, amelyeket az üzemeltető ad meg összhangban a szabályaikkal.
 2. Hacsak az üzemeltető másképp nem írja, az ajándékutalványokat és a kedvezménykódokat sem:
 3. nem lehet felhasználni többször;
 4.  nem lehet őket kombinálni.
 5. Ezenkívül a kedvezménykódokat nem lehet felhasználni az árúkra, amelyek le vannak szállítva, kivéve, ha az üzemeltető kifejezetten másként nem rendelkezik.
 6. A vásárlási szerződés visszavonásakor, akármilyen okokból vagy a vevő akármilyem más oka miatt, a kedvezménykód által megvett árú visszaküldésekor, a vevőnek csak az általa kifizetett összeg visszafizetésére van joga. Az eladó dönthet arról, hogy az új kedvezménykódot a vevőnek kiadja-e és milyen értékben.
 7. Az ajándékutalvány vagy a kedvezménykód nem cserélhető pénzre. Ha a vevő az ajándékutalvány vagy a kedvezménykód értékénél alacsonyabb áron veszi meg az árut, akkor nem jogosult más ajándékutalványra vagy más kedvezménykódra, új ajándékutalványra vagy új kedvezménykódra sem, az eredeti ajándékutalvány vagy kedvezménykód fennmaradt összegéért.
 8. Abban az esetben, ha az ajándékutalványok vagy a kedvezménykódok, az üzemeltető ajándékutalvány és kedvezménykód használatára vonatkó szabályait szegi meg, az üzemeltetőnek jogában áll az így használt ajándékutalványt vagy kedvezménykódot visszautasítani és visszavonni a megkötött szerződést. Ha értelmetlenségek merülnek fel a szabályok értelmezésekor, az üzemeltető értelmezései érvényesek.

2.8. Tulajdonjog átruházása

 1. A tulajdonjog, az eladótól a vevőre csak a vásárlási szerződés tárgyának a teljes árának kifizetésekor érvényesül meg.
 2. Azok az áruk vagy szolgáltatások, amelyekre még mindig az eladó tulajdonjog hatálya alá tartoznak, az eladó fenntartja magának a jogot, a vevő reklamációja esetén, csak akkor foglalkozni vele , ha a vásárlási szerződés teljes árának kifizetésére kerül sor.

3. Az áruk szállítása

3.1. Szállítási határidő

 1. Az üzemeltető vállalja, hogy az árut a lehető leghamarabbi határidőben küldi a vevőnek. Az üzemeltető, általában a szerződés megkötése után a követő második napon küldi el az árút úgy, hogy az áru három-öt munkanapon belül kézbesítve legyen. A szállítási határidő, amennyiben az áruciknél szerepel, csak tájékoztató jellegű, és pontosítva lesz a üzemeltetővel a megrendelés átvételekor (megerősítés).
 2. Az üzemeltető semmilyen okokból nem felelős az áru küldésénél vagy szállításánál a késedelme miatt okozott károkért.

3.2. Szállítás, kézbesítés és átvétel

 1. A vevő átveszi a megvásárolt áru tulajdonjogát az árú átvételekor. Az áru átvételének pillanatában a vevő az áru károsodásának kockázatát is viseli.
 2. A kézbesítés egyik része a vásárlási bizonyiték (irat), amely tartalmazza az értékesítés (eladás) dátumát, a termék megnevezését (terméknév és mennyiség), a vételárat (az egyes termékek ára és a vevő által kifizetett teljes ár), valamint az eladó adatai (az üzleti cég neve és címe) . Az eladó, a vevő kérésére elküldi az adó okmányt (irat) elektronikus formában.
 3. Amikor az árut átveszi a vevő a szállítótol, a vevő köteles alaposan leellenőrizni az áruk csomagolását, rongálása esetén vagy akármilyen más hiba esetén azonnal értesíteni a szállítót és tájékoztatni az eladót. A nem engedélyezett behatolásra utaló csomag megrongálása esetén ajánlott, hogy a vevő ne vegye át a csomagot a szállítótol, és töltse ki a csomag károsodásáról szólo iratot. A szállítólevél aláírásával a vevő megerősíti, hogy az áru csomagolása ép és sértetlen volt.
 4. Az áruk mechanikai sérülésének panaszait, nem megfelelő áru esetén, stb., amelyek nem voltak nyilvánvalóak, az árú átvételekor a szállítótol, felfedezésük után a vevő köteles azonnal jelentkezni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető nem felelős a árúk szállítása közben történő károkért, ha a vevő nem értesíti haladéktalanul az ilyen károkat a par. 3.2.C). és 3.2.d). üzleti feltételek alapján.
 5. Abban az esetben, ha a vevőnek az árut többszörösen kell küldeni vagy más módon, ahogy a rendelésben volt megadva, a vevő köteles viselni az áruk ismételt szállításával járó költségeket, ill. egy másik szállítási móddal kapcsolatos költségek.

 

4. A vásárlási szerződés visszavonása

4.1. A vásárlási szerződés visszavonása a vevő által

 1. A fogyasztók áru értékesítésében védelméről szólo törvény 7. §-a alapján, az árúk távértékesítési szerződés alapján nyújtott szolgáltatások, vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződések, valamint bizonyos törvények módosításairól és kiegészítéseiről (102/2014. sz. törvény), a vevő az áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, vagy a szolgáltatási szerződés megkötésétől, jogosult arra, hogy az így megkötött szerződéstől indokolás nélkül visszavonjon, és elengedhetetlen része, hogy e határidőn belül erre szolgáló levelet vagy iratot küldjenek az eladónak, hogy vonja vissza a szerződést. A vevőnek joga van erre akkor is, ha az interneten megrendelt árút személyesen átvette az eladó területének árúkiadásának helyszínéne.
 2. A fogyasztónak a visszavonás időpontjától számított 14 napon belül vissza kell juttatnia az árut a fogyasztóhoz, teljes dokumentációval együtt, sértetlenül, tisztán, beleértve az eredeti csomagolást is, a kapott áruk állapotában és értékében úgy, ahogy a vevő átvette. Abban az esetben, ha a visszaküldött áru hiányos vagy sérült, az eladó az áru értékének csökkentésén alapuló vásárlási összeget követelheti a vevőtől (a fogyasztók áru értékesítésében védelméről szólo törvény 7. §-a alapján, az árúk távértékesítési szerződés alapján nyújtott szolgáltatások, vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződések, valamint bizonyos törvények módosításairól és kiegészítéseiről.).
 3. A pénzt, a visszaküldött áruért, az üzemeltető a vásárlási szerződéstől való visszavonás értesítésétől számított 14 napon belül küldi vissza a vevőnek.
 4. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a fogyasztók áru értékesítésében védelméről szólo törvény § 7 bekezdés 6 alapján, az árúk távértékesítési szerződés alapján nyújtott szolgáltatások, vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződések nem vonhatja vissza az értékesítési szerződést, amelynek tárgya különösen:
 5. az olyan termékek értékesítése, amely a fogyasztó sajátos igényeihez igazították / módosították, személyre szabott árukat vagy kifejezetten egy fogyasztóra szánt árukat,
 6. gyors felhasználásnak vagy gyors minőségromlásnak kitett áruk értékesítése,
 7. olyan áruk értékesítése, amelyek a szállítás után természetüket nézve elválaszthatatlanul keverednek más árukkal,
 8. a védőcsomagolásban található árucikkek értékesítését (vagyis a védőcsomagolást) az átadás után, higiéniai okokból vagy egészségvédelem céljából megsértett/eltávolított, ezért nem helyénvaló az ilyen áruk (pl. fehérnemű és fürdőruha) visszaküldése,
 9. hangfelvételek értékesítése, képfelvételek, képfelvételes hangfelvétel, könyvek vagy számítógépes programok értékesítése, ha a fogyasztó megsértette/kibontotta eredeti csomagolását,
 10. folyóiratok értékesítése, kivéve az előfizetési megállapodás szerinti értékesítést és a könyvek eladását, amelyek nem szerepelnek védőcsomagolásban.
 11. A fogyasztó (vevő), a vásárlási szerződéstől való visszavonási jog esetén elküldi vagy átadja az eladónak indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 napig a visszavonás után, az általa kapott összes árut, beleértve az összes alkatrészét és tartozékát. A fogyasztó köteles az egész árut visszaküldeni az eladónak, beleértve a teljes dokumentációt, sértetlenül, lehetőség szerint eredeti csomagolásban és felhasználatlanul. Az összes árut az eladónak kell elküldeni a Sports House Slovakia s.r.o., Branisková 18, 040 01 Košice címére.
 12. Ha a fogyasztó jogilag visszavonja a vásárlási szerződést, az üzemeltető köteles visszaadni az egész vásárlás árát, beleértve az áru szállításának költségeivel, a legolcsóbb szállítási módnak megfelelő áron, indokolatlan késedelem nélkül, a vásárlási szerződés visszavonása után követő 14 napon belül, lényegében ugyanúgy, ahogy elfogadta őket. Az eladó más módon csak akkor küldi vissza a fogyasztónak az átutalt vásárlási ár összegét, ha a fogyasztó egyetért vele, és az üzemeltetőnek nem merülnek fel egyéb költségei.
 13. Ha a fogyasztó visszavonja a vásárlási szerződést, az üzemeltető nem köteles a fogyasztónak átutalni a vásárlási ár összegét, mielőtt a fogyasztó átadta az árut (nem küldte vissza), vagy bebizonyítja, hogy az árut az üzemeltetőnek elküldte.
 14. Ha a fogyasztó indokolatlanul és jogilag nem helyesen vonja vissza a vásárlási szerződést, és mindazonáltal visszalküldi az árut az üzemeltetőnek, az árut nem fogadják el, ill. vissza lesz küldve a fogyasztónak, amely szállítását a fogyasztó fizeti.

A vásárlási szerződéstől való visszavonási irat.

  4.2. A vásárlási szerződés visszavonása az üzemeltető által

 1. Az üzemeltető gondoskodik az eladott áruk piacának megfelelő tájékozódásáról, azonban kivételesen előfordulhat olyan helyzet, amikor a megrendelt áru szállítását a vásárlási szerződésben meghatározott és megegyezett feltételek szerint nem tudja elküldeni (elszállítani), ill. nem fogja tudni elküldeni egyáltalán, nem az üzemeltető hibája miatt. Az üzemeltető ezért fenntartja magának a jogot arra, hogy ilyen esetekben visszavonja a vásárlási szerződést.
 2. Az üzemeltetőnek jogában áll a vásárlási szerződés visszavonását, abban az esetben is, ha a megrendelt áru vállalkozója az eladónak jelentősen megváltoztatta az árait, ha jelentős változások történnek az áruk szállításának árában, vagy ha az üzemeltető megállapítja, hogy az árukat tévesen kínálták rossz áron, és a vevő nem fogadta el a vásárlási szerződésben történő változásokat, az úgynevezett áruk árának emelkedését vagy a szállítási költségek növekedését.
 3. A vevő tudatában áll, hogy az eladónak nincs kötelezettsége arra, hogy a vevővel vásárlási szerződést kössön. A vevő további tudatában áll, hogy az eladó jogosult visszavonni a vevővel kötött vásárlási szerződést, amely az eladó iránt kapcsolatosan, korábban említett kötelezettségek egyik részében lényeges módon megszegte kötelezettségeit.
 4. Ha az üzemeltető visszavonja a vásárlási szerződést, köteles haladéktalanul értesíteni a vevőt a rendeléskor megadott elektronikus címre, amelyet a vevő rendeléskor jelölt be. Továbbá, az üzemeltető köteles a vevőnek visszaadni, visszaküldeni a teljes vételár összegét, ha már a vevő kifizette. 

5. Jótállási feltételek

Az árura vonatkozó jótállási feltételek, az alkalmazandó jog szabályozza.

6. Panasztétel eljárása (reklamáció)

 1. A reklamációt szükséges haladéktalanul alkalmazni azonnal a  hiba bekövetkezte vagy észrevétele után. Az áruk további használásával a hiba elmélyítéséhez és ennek következtében romlásához vezethet, ami oka lehet a reklamáció visszautasításának.
 2. A törvény jótállás időtartama 24 hónap, és az a vevő által átvett áru napján kezdődik. Abban az esetben, ha az áru érkezése után a vevő észreveszi, hogy az áru nem azonos a megrendelt áruval, vagy ha az áru hibás, haladéktalanul értesítenie kell az eladót e-mailben vagy telefonon keresztül, legkésőbb az áru átvételétől számított 5 napon belül. Az áru hibájának, az áru tulajdonságainak változását értjük azt, amit nem megfelelő vagy rossz minőségű anyagok használata okozza, gyártási technológia megsértése vagy a nem megfelelő tervezési megoldás kiválasztása. Az áru hibájának, az áru tulajdonságainak változásának nem értjük akkor, ha a jótállási idő alatt keletkezett elhasználódás vagy kopás esetén, nem megfelelő/nem helyes használata esetén, nem megfelelő vagy nem elegendő karbantartás esetén, az anyag, amelyekből az árukat gyártják, természetes változása esetén, a felhasználó vagy egy harmadik fél által okozott károk esetén vagy más helytelen és rossz beavatkozása esetén.
 3. Reklamáció akkor van kellően végrehajtottnak tekintve, ha a reklamált áru teljes, és a reklamációnak nem akadályozzák más általános higiéniai elvek. A fogyasztó (vevő) köteles átadni a reklamált árukat tisztának, minden szennyeződéstől kitisztítva és higiénikusan ártalmatlannak. A Sports House Slovakia s. r. o. társaság, amely a https://www.sportshouse.sk webárúház működtetője jogosult arra, hogy ne vegye át azokat a reklamáltatot árukat, amely nem felel meg az általános higiéniai elveknek. A panaszokat, reklamációkat, beleértve az áruk hibájának eltávolítása is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 30 nappal a kérelem benyújtását után, lesz megoldva. Az engedélyezett munkavállaló, indokolt esetekben, ennél hosszabb időben egyezhet meg a vásárlóval. Reklamáció esetén, a vásárló az árut visszaküldi az előre kitöltött reklamációra vonatkozó irattal és a vásárlási szerződés másolatával (számlával) együtt a Sports House Slovakia s.r.o., Branisková 18, 040 01 Košice címre.
 4. A jótállás nem vonatkozik az áruk helytelen használatából eredő hibákra, magasabb erők vagy természet katasztrófák stb. okaiból és az ezekből eredő esetleges károkért sem. Továbbá, a jótálás nem vonatkozik az áru rossz kezelése/használata által okozott hibákra, helytelen vagy nem megfelelő kezelésére, az áru használatára és telepítésére, amely ellent mond a felhasználó kézikönyvel (útmutatójával). Továbbá, a jótállás nem vonatkozik a további károkra:
 5. az áruk mechanikai károsodására,
 6. az áruk nem megfelelő feltételek alatt történő felhasználására,
 7. nem megfelelő beavatkozások végrehajtása vagy paraméterek megváltoztatása.

6.1. A panaszok kezelése (reklamáció)

 1. Ha olyan hibáról (kárról) van szó, amely eltávolítható, a vevőnek joga van az ő ingyenes, időben és megfelelő eltávolítására. Az eladó határozza meg a kár eltávolításának módját és köteles a kárt indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.
 2. A hiba eltávolítása helyett a vevő az áru cseréjét kérheti, vagy az áru egyik részének a cseréjét abban az esetben, ha a hiba csak az áru egyik részét illeti, és csak akkor, ha az eladónak nem lesznek túlzott költségei az áruk árával vagy a hiba súlyosságával kapcsolatban.
 3. Az eladó mindig a hiba eltávolítása helyett kicserélheti a hibás árut hiba nélkülire, ha a vevőnek nem okoz komoly nehézségeket vele.
 4. Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely akadályozza, hogy az árukat megfelelően használják mint a hiba nélküli árukat, a vevőnek joga van az áruk cseréjéhez vagy a vásárlási szerződés visszavonáshoz (a pénz visszaküldéséhez).
 5. A vevőnek joga van az áruk cseréjére vagy a vásárlási szerződés visszavonáshoz (a pénz visszaküldéséhez) akkor is, ha eltávolítható hibáról van szó, de csak ha a vevő már az eltávolított hiba után az újra megjelent hibák miatt nem tudja rendesen használni.
 6. Ha olyan hibáról van szó, amit nem lehet eltávolítani, de amely nem akadályozza az áruk megfelelő használatát, a vevőnek joga van az áru árából vonatkozó kedvezményre.
 7. Ha a vevőnek joga van az áruk cseréjére vagy a vásárlási szerződés visszavonáshoz (a pénz visszaküldéséhez), a vevőtől függ, melyik jogot válassza. Azonban, ha már választott ezek a jogok közül egyet, már nem fogja tudni megváltoztatni ezt a választást.
 8. Ha a vevő reklamációt nyújt be, az eladó vagy kijelölt alkalmazottja vagy kijelölt személye köteles tájékoztatni a vevőt a fent említett jogairól.
 9. A vevő döntése alapján, hogy a vevő melyik jogok választotta, az eladó köteles meghatározni a reklamáció intézésének módját és azt azonnal, komplikált esetekben legkésőbb a reklamáció benyújtása utáni 3 munkanapon belül.
 10. Indokolt esetekben, különösen akkor, ha az áru vagy a szolgáltatás állapotának komplikált műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtása utáni 30 munkanapon belül.
 11. A reklamáció módjának meghatározása után a reklamáció azonnal el lesz intézve, indokolt esetekben a reklamációt később is intézhetik; a reklamáció benyújtása után az intézése azonban  legfeljebb 30 napig tarthat. A reklamáció elintézésének :különösen: ez számít:
 12. új vagy javított áru kézbesítése vagy küldése a vevőnek, esetleg tájékoztatás arról, hogy az áru készen áll az átvételre,
 13. az árú értékéből a megfelelő árengedmény értékének visszaküldése, vagy a vásárlási ár összegének visszaküldése, esetleg információt küld a vevőnek, hogy a megfelelő összeg készen áll az átvételére.
 14. Felesleges határidőnek lejárását követően a fogyasztónak jogában áll visszavonni a vásárlási szerződést, vagy jogosult új áru cseréjére. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a reklamáció megbízását és az új megfogalmazását az e-shop honlapjára helyezi. Az áru megrendelés elküldésekkor a vevő megerősíti az érvényes kártérítési szabályzatok elfogadását, az eladó internetes bolján.

7. A helytelen teljesítmény joga

 1. Az eladó a vevő iránt felelős azért, hogy az árunak nincsenek hibái az áru átvétele során. Az eladó a vevő iránt felelős főleg, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:
 2. az árunak olyan tulajdonságai vannak, amelyekkel mind a két fél egyetért, és ha nincs egyetértés, olyan tulajdonságai vannak, amelyet az eladó vagy a gyártó leír vagy amelyet a vevő az áru tulajdonságaitól és az általuk használt reklámtól várta el,
 3. az áru arra a célra alkalmas használni, amelyre az eladó kijelenti, vagy amelyre a hasonló termékeket használni szokták,
 4. az áruk jó minőségűeknek felelnek meg, az elfogadott minták vagy sablonok bemutatása szerint, ha a minőség vagy a bemutatás az elfogadott mintának vagy sablonnak felel meg,
 5. az áru a áru mennyiségének, méretének és súlyának felel meg, és az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
 6. A feltételek, amelyek a vásárlási szerződésben rendelkeznek nem vonatkoznak azokra az árukra, amelyek alacsonyabb áron vannak árulva, hibás árura, amelyre az alacsonyabb ár volt megbeszélve, az áru rendszeres használatból fakadó elhasználása (kopása) miatt, amely az árunak volt a vevő áltvételkor, vagy pedig az áruk természetéből adódottak.
 7. Ha hiányosság vagy hiba jön létre az áru átvételétől számított hat hónapon belül, az azt jelenti, hogy az áru hibás/hiányos volt már az áru átvételkor. A vevő jogosult igényt nyújtani a hibára, amely a fogyasztási árun jelen meg az átvételtől követő 24 hónapon belül.
 8. A hibás teljesítményre vonatkozó jogokat a vevő az eladó címének az eladóhelyén intézi, ahol a reklamáció elfogadása lehetséges az eladó áruk választékát nézve, adott esetben ott, ahol az üzemeltető üzletelésének székhelye vagy munkahelye található. 

8. Személyes adatok védelme (Adatvédelem)

 1. Az eladó ezzel értesíti a vevőt, hogy a § 10 ods. 3 písm. b) 10. bekezdés Törvény sz. 122/2013 Z. z. a személyes adatok védelméről szólo törvény alapján, az üzemeltető, mint eladó feldolgozza a vevő személyes adatait a vásárlási szerződés megkötésének folyamata során, a vevő, mint az érintett személy beleegyezése nélkül, mivel a vevő személyes adatainak feldolgozását az eladó a vevővel kötött, szerződés előtti kapcsolatokban végzi, mivel a vevő személyes adatainak feldolgozása a vásárlási szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol a vevő a két szerződési félnek az egyikének szerepel. Az üzemeltetőt a Személyes Adatvédelmi Hatóság nyilvántartásba van regisztrálva.
 2. A felek megegyeztek abban, hogy ha a vevő fogyasztó, köteles a rendelésben értesíteni az eladót, az ő nevéről és vezetéknevéről, az állandó lakóhely címéről, beleértve a postai irányítószámáról, a telefonszámáról és az e-mail címéről. A felek megegyeztek abban, hogy a vevő vállalkozó, köteles értesíteni az eladóját a cég nevéről, címéről, beleértve az irányítószámáról, a cégazonosító számájáról, telefonszámáról és e-mail címéről.
 3. A vevő a rendelés elküldése előtt bejelölheti az egyetértést a § 11 1 bekezdés a személyes adatok védelméről szólo törvényével, hogy az eladó feldolgozza és tárolni tudja a vevő személyes adatait, különösen a fent említetteket, és/vagy amelyek szükségesek az eladó további tevékenységeiben kapcsolatosan,  az új termékek információjának a továbbítására, a felkínált áru kedvezményeinek és akciójainak a továbbítására és feldolgozta őket az összes információs rendszerében, az új termékekkel, az engedményekkel és a kínált árukkal kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatban. A vevő az eladónak korlátozott időtartamú engedélyt ad a vevő személyes adatainak feldolgozásának céljájának teljesítésére. A feldolgozás céljának teljesítése után az eladó azonnal bebiztosítja a vevő személyes adatainak törlését. A vevő bármikor írásban lemondhatja a személyes adatok feldolgozásához szükséges engedélyt. Az engedély, amit a vevő az eladónak küld, lemondásának az elküldése után számított 1 hónapon belül megszűnik. A vevő tudomásul veszi, hogy személyes adatait (regisztrációkor/belépéskor, a felhasználói számláján vagy a rendelés során) köteles kellő és igazságos módon megadni és köteles haladéktalanul tájékoztatni az eladót a személyes adatainak változtatásáról.
 4. Az eladó egy harmadik személyt bízhat meg a vevő személyes adatainak feldolgozásához.
 5. A személyes adatokat elektronikus formában, határozatlan időben, automatizált módon lesznek feldolgozva vagy nyomtatva, nem automatizált módon.
 6. Abban az esetben, ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy a feldolgozó a személyes adatainak a feldolgozását a törvény ellentétes módján végzi, különösen abban az esetben, ha a személyes adatok pontatlanok a feldolgozás céljának szempontjából, lehet:
 7. forduljon az eladóhoz vagy a feldolgozóhoz magyarázatért,
 8. kérje meg az eladót vagy a feldolgozót, hogy távolítsa el az így létrejövő hibát.
 9. Ha a vevő a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információkat kér, az eladó köteles ezeket az információkat megadni. Az eladónak jogában áll megfelelő visszafizetést kérni, amely nem haladja meg az előző mondat szerinti tájékoztatáshoz szükséges információk átadásához szükséges költségeket.
 10. A vevő ismertetve van és ismeri az úgynevezett cookies tárolását  a számítógépén. A számítógépén található webes böngésző beállítások segítségével a vásárlók kézzel törölhetik, blokkolhatják vagy letilthatják az egyes cookies-okat. Az egyes cookies-okat lehetséges csak bizonyos weboldalok számára blokkolni vagy engedélyezni.  

9. Záró rendelkezések

 1. Az üzemeltető és a vevő közötti kommunikációs nyelv és a vásárlási szerződés nyelve a szlovák nyelv. A lezárt vásárlási szerződéseket az üzemeltető elektronikus formában archiválja, és mások számára nem hozzáférhetőek. Abban az esetben, ha némelyik rendelkezések ezek az üzleti feltételek  között, akár milyen ok miatt érvénytelen vagy nem hatékonyak voltak, ez a valóság nem jelenti az üzleti feltételek egyéb részeinek vagy a vásárlási szerződésnek az érvénytelenségét vagy nem hatékonyságát.
 2. Az üzemeltető, ezeket az üzleti feltétek megfogalmazását kiegészítheti és változtathassa. A változás nem érinti az üzemeltető és a vevő új üzleti feltételek hatálybalépése előtt keletkező jogait és kötelezettségeit.
 3. Ha a vásárlási szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a szerződő felek tárgyalnak arról, hogy a vásárlási szerzõdéssel létrejött kapcsolatot, valamint az azokból eredõ vitákat a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint szabályozzák.
 4. Az eladó jogosult az áru eladására kereskedelmi engedéllyel. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes Szlovák Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal biztosítja. A személyes adatok védelmének területét a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal végzi. A vevő fogyasztóként történő védelmére vonatkozó felügyeleti hatóság a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés, a Kassai terület SOI Felügyelősége, Vrátna č. 3,043 79 Košice 1.
 5. A felek megegyeztek abban, hogy üzemeltető és a vevő közötti viták rendezésére a Szlovák Köztársaság bíróságainak joghatósága szolgál. Az üzemeltető és a fogyasztó között felmerülő vitákat az esetleges pereskedés kívül is megoldhatóak. Ilyen esetben a fogyasztó kapcsolatba léphet a peren kívüli vitarendezési szervvel, amely a Szlovák Kereskedelmi Inspekció vagy más megfelelő és erre kiválasztott személlyel, amelyet a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által fenntartott alternatív vitarendezési szervezetek listáján jegyeztek be. Az alternatív vitarendezés elindítására irányuló javaslat benyújtására a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage weboldalon lehetséges. Az üzemeltető azt javasolja, hogy a vásárló először használja a shop@sportshouse.sk e-mail címet, hogy megoldja a helyzetet, mielőtt elérné a peren kívüli vitarendezést.

  Kassán, 2017.2.14 - Sports House Slovakia s.r.o.