Személyi adatvédelem

AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATA A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

Üzemeltető Sports House Slovakia s.r.o., székhelye: Branisková 1229/18 Košice - Staré Mesto, 040 01, azonosítószám: 50713671, mint a https://sportshouse.hu/ weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: "adatkezelő") kijelenti, hogy az érintettek jogainak védelme érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket fogadott el, amelyek a személyes adatok jogszerű feldolgozását biztosítják. Az adatkezelő továbbá átlátható rendszert vezetett be a biztonsági incidensek és az érintettek, valamint más személyek által feltett kérdések nyilvántartására.

Egyéni tájékoztatást az érintett telefonon is kérhet: +421 908 577 365, e-mailben: info@sportshouse.hu, személyesen a Branisková 1229/18 Kassa - Staré Mesto járás, 040 01 címen, vagy a az üzemeltető weboldala: https://sportshouse.hu/personal-data-protection.

Az alábbiakban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (2016/679/EU) és a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) alapján nyújtunk tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről és védelméről.

1. Adatkezelő


Sports House Slovakia s.r.o.

Branisková 1229/18,

040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto,

IČO: 50713671

 

Adatait Üzemeltetőként saját céljaink érdekében kezeljük. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg, milyen célból gyűjtjük az Ön személyes adatait, határozzuk meg a feldolgozás módjait, és felelősek vagyunk azok megfelelő végrehajtásáért.


2. Az Ön személyes adatait feldolgozó adatfeldolgozóink és címzettjeink listája

Amikor Ön meglátogatja a https://sportshouse.sk/ weboldalunkat, amikor felhasználói fiókot regisztrál és marketinganyagokat - hírleveleket kap, amikor kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, az Ön adatait egy másik szervezet is feldolgozza, amely adatfeldolgozó vagy címzett pozícióban van:

A szervezet

A szolgáltatás típusa

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča,

36624942


Direct Parcel Distribution SK, Technická 7, 821 04 Bratislava, 35834498


Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3954/39, Bratislava -Petržalka 851 01, 48136999


Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava 841 04, 36421928


Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, Česká republika, 04235452Futárcég


Futárcég

Futárcég 


Webtárhely szolgáltató

 

Fizetési átjáró Global Payments

3. A személyes adatok kezelésének célja

A Sports House Slovakia s.r.o. mint adatkezelő nevében csak azokat az adatokat gyűjtjük Öntől, amelyekre ténylegesen szükségünk van a sportruházat és kiegészítők értékesítésével kapcsolatos teljes körű szolgáltatás nyújtásához, az ügyfél- és terméktámogatás biztosításához, illetve az esetlegesen felmerülő panaszok kezeléséhez. A személyes adatok feldolgozásának céljai az egyes eljárási lépések esetében a következők::

 

• Az ügyfelekkel telefonon, személyesen, e-mailben/papíron vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő kommunikáció során a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti adatokat kezelünk - jogos érdek a nyújtott szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatban Ön által feltett megkeresésre/javaslatra vagy kérdésre történő válaszadás céljából, amennyiben ez szükséges a megkeresés helyességének ellenőrzéséhez vagy az Önnel mint érintettel való későbbi kapcsolatfelvételhez.

• Szolgáltatásaink iránti érdeklődés esetén telefonon, személyesen, elektronikusan/papírpostai úton vagy a https://sportshouse.hu/ online áruházon keresztül történő közvetlen vásárláskor a szolgáltatásra történő megrendelés során az adatkezelést a Ptk. 6 par. 1 levél b) GDPR előírások - ahol adatkezelés szükséges az Ön, mint vevő igényei szerint szükséges intézkedések megtételéhez a megrendelés megkötése és visszaigazolása előtt, azaz a szerződéskötést megelőző folyamat során - pl. az ügyfél azonosítása a megrendelés létrehozása, meghatározása vagy módosítása során, a cím és a szállítási idő megadása vagy megváltoztatása, vagy a megrendelés lezárásához szükséges egyéb adatok megadása

• A megrendelés visszaigazolását követően, azaz az üzemeltető Sports House Slovakia s.r.o. közötti szerződéses jogviszony létrejöttét követően. valamint Ön, mint érintett, megrendelő/ügyfél, az ügyféllel való szükséges együttműködési kommunikáció során, a megrendelés állapotában bekövetkezett változásokról történő tájékoztatáskor, a végső személyes kézbesítés során, illetve az adóbizonylat (számla) elkészítése és kiállítása során , az adatkezelést az Art. 6 par. 1 levél b) GDPR szabályozás - ha az adatkezelés olyan szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint érintett, ügyfél fél

• A Sports House Slovakia s.r.o. honlapján keresztül. lehetősége van önkéntesen létrehozni és regisztrálni felhasználói fiókot, amelyen keresztül egyszerűsített online vásárlást bonyolíthat le és minden vásárlást rögzíthet, vagy e-mail címet regisztrálhat termékhírekre - hírlevelekre feliratkozóként, ahol az adatkezelést a Ptk. 6 par. 1 levél a) GDPR szabályozás - az Ön személyes adatainak felhasználói fiók létrehozása és fenntartása céljából történő kezeléséhez való hozzájárulása alapján, vagy aktuális hírek hírlevél formájában a megadott e-mail címre történő küldése céljából


4. A kezelt személyes adatok listája

• Az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztüli üzenetküldéshez szükséges adatok

- Név

- Email cím

- Telefonszám

- A város

• Adatok a hírlevélre való feliratkozáskor - termékhírek

-  Email cím

• A felhasználói fiók regisztrálásához szükséges adatok

- Név és vezetéknév

- Email cím

- Az állandó lakóhely címe vagy egyéb levelezési cím a kézbesítéshez

- Telefonszám

- Személyes hozzáférési jelszó

• A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok

- Név és vezetéknév

- Email cím

- Az állandó lakóhely címe vagy más levelezési cím a küldemény kézbesítésére

- Telefonszám

• Számlázási információ

- Név és vezetéknév

- Az állandó lakóhely címe vagy más levelezési cím a küldemény kézbesítésére

- számlaszám / IBAN

 

• Elérhetőségek szállítás esetén

- Név és vezetéknév

Az állandó lakóhely címe vagy más levelezési cím a küldemény kézbesítésére

- Telefonszám - a szállítás dátumának, időpontjának és helyének megerősítéséhez, vagy a megrendelés módosításához

- E-mail cím - a megrendelés visszaigazolásának és a megrendelés állapotváltozásainak elektronikus küldésére, valamint sürgősségi kommunikációs eszközre, ha a vásárló a megadott telefonszámon nem elérhető.


5. Személyes adatai feldolgozásának és tárolásának ideje

Az Ön személyes adatai, amelyeket a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében feldolgoztunk vagy feldolgozunk - a Sports House Slovakia s.r.o. üzemeltető Sports House Slovakia s.r.o. ügyfelekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségeinek teljesítése keretében, továbbá az adózás és a számvitel területén fennálló jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében, amelyeket általánosan kötelező erejű jogi előírások (pl. Az Ön visszaigazolt megrendeléseiről és a számlázásról a kiválasztott áruknak az Ön elérhetőségére történő kiszállítása céljából a számvitelről szóló módosított 431/2002. sz. törvénnyel összhangban, az adójogszabályok szerinti adókötelezettségek teljesítésének bizonyítása esetén a jövedelemadóról szóló 595/2003. sz. törvény, az adóigazgatásról szóló 563/2009. sz. törvény stb. alapján), a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig egyedi számviteli nyilvántartást kell vezetnünk. Minden esetben azonban a GDPR rendelet 5. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében a személyes adatok megőrzésének minimalizálásának elve vezérel bennünket, ezért az Ön személyes adatait, amelyek nem tartoznak a külön jogszabályok szerinti archiválás hatálya alá, töröljük vagy anonimizáljuk.

A GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint feldolgozott személyes adatok - a felhasználói fiók létrehozása és fenntartása céljából vagy marketing hírlevelek küldése céljából történő személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulása alapján az adatokat 3 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Az adatkezelési időszak lejárta esetén írásban vagy e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot, amikor lehetőség van a személyes adatok meghatározott célú feldolgozásához adott hozzájárulás megújítására és kiterjesztésére a következő feldolgozási időszakra. Ha Ön nem járul hozzá az adatkezelési cél megújításához és meghosszabbításához, vagy nem válaszol a kapcsolatfelvételre, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait - azaz automatikusan eltávolítjuk az adatokat a nyilvántartásból, az elektronikus adatokat technikailag töröljük a rendszerekből, és fizikailag megsemmisítjük.

A GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében - jogos érdek alapján - feldolgozott személyes adatokat, amelyeket az Ön által a nyújtott szolgáltatásokkal és szállított termékekkel kapcsolatban benyújtott megkeresésre/ajánlásra vagy kérdésre válaszul kaptunk, amennyiben a megkeresés relevanciájának ellenőrzéséhez vagy az ügyfél/válaszadó későbbi kapcsolatfelvételéhez volt szükséges, miután a feldolgozás nem utalt szerződéskötést megelőző vagy szerződéses kapcsolatra, haladéktalanul töröljük.

Üzemeltetőként gondoskodunk a személyes adatok szükségtelen késedelem nélküli törléséről, miután: minden szerződéses kapcsolat Ön és az Üzemeltető között megszűnt; és/vagy

- minden kötelezettsége az Üzemeltető felé megszűnt; és/vagy

- minden panaszát és kérését kezeltük; és/vagy

- minden egyéb jog és kötelezettség az Ön és az Üzemeltető között rendezve van; és/vagy

- az adatkezelés valamennyi, jogszabályban előírt célja vagy az adatkezelés azon céljai, amelyekhez Ön hozzájárult, teljesültek, ha az adatkezelésre az érintett hozzájárulása alapján került sor; és/vagy

- a hozzájárulás megadásának időtartama lejárt, vagy az érintett visszavonta hozzájárulását; és/vagy

- az érintett személyes adatok törlése iránti kérelmének helyt adtak, és teljesült a kérelem teljesítését indokoló okok egyike; és/vagy

- az adatkezelés céljának megszűnése szempontjából meghatározó jogi tény következett be, és ezzel egyidejűleg a személyes adatok tárolási idejének minimalizálása elvére tekintettel meghatározott védelmi idő lejárt;

- és egyúttal nem áll fenn az Üzemeltető jogos érdeke, az Üzemeltető minden olyan általánosan kötelező érvényű jogszabályi kötelezettsége, amely megköveteli az érintett személyes adatainak tárolását (különösen archiválási, adóellenőrzési, stb.) vagy amelyek tárolásuk nélkül nem lennének teljesíthetők, megszűntek.

Semmilyen esetben sem dolgozunk fel szisztematikusan a véletlenszerűen szerzett személyes adatokat az általunk meghatározott célból. Lehetőség szerint a véletlenszerű megszerzéséről tájékoztatjuk azt az érintettet, akihez a véletlenül megszerzett személyes adat tartozik, és az eset jellegétől függően biztosítjuk számára a személyes adatai feletti ellenőrzés visszaállításához szükséges együttműködést. Ezeket a helyzet megoldását célzó szükséges intézkedéseket követően haladéktalanul biztonságos módon megsemmisítünk minden véletlenül megszerzett személyes adatot.

Amennyiben további információra van szüksége személyes adatainak konkrét tárolási idejével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalunkon található elérhetőségeken.


6. Adatok nyilvánosságra hozatalaAz üzemeltető a megszerzett adatokat semmilyen körülmények között nem teszi közzé.7. Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása

A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása nem történik meg.


8. Az érintett jogai és kötelezettségei

·       Az Ügyfél csak teljes és valós adatokat köteles megadni.

·       A vásárló vállalja, hogy adatait változás esetén, legkésőbb a változást követő első megrendelés leadása előtt frissíti.

·       Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben harmadik személy személyes adatait (név, vezetéknév, telefonszám) adja meg, azt csak az ő hozzájárulásával teszi meg, és az érintett ismeri a jelen oldalon felsorolt ​​eljárásokat, jogokat és kötelezettségeket.

·       Ügyfelünkként és érintettünkként jogosult dönteni személyes adatainak meghatározott körben történő kezeléséről. Az alábbi jogokat gyakorolhatja:
Személyesen az Üzemeltető Branisková 1229/18 Košice - Staré Mesto, 040 01;
- E-mailben: info@sportshouse.hu;
Írásban az Üzemeltető címén: Sports House Slovakia s.r.o., Branisková 1229/18 Kassa - Staré Mesto, 040 01, Szlovákia

Igyekszünk a lehető leghamarabb válaszolni Önnek, de mindig legkésőbb 30 napon belül válaszolunk a kérésének beérkezését követően. A hatályos jogszabályok és a GDPR rendelet, ill A törvény biztosítja Önnek különösen:

Hozzáférés joga – Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, másolatot kérhet ezekről az adatokról és további információkról az Art. 15 Szabályzat, ill törvény 21. §. Abban az esetben, ha nagy mennyiségű adatot kapunk Önről, kérhetjük, hogy adja meg kérelmét az Önnel kapcsolatos konkrét adatok körére vonatkozóan.

Helyesbítéshez való jog - Annak érdekében, hogy folyamatosan csak az Ön aktuális személyes adatait kezeljük, a lehető leghamarabb értesítenie kell bennünket azok változásáról. Ha téves adatokat dolgozunk fel Önről, Ön jogosult kérni azok helyesbítését.

Törlési jog – Ha a rendelet 14. cikkében foglalt feltételek teljesülnek, ill törvény 23. §-a alapján kérheti személyes adatainak törlését. Ezért kérheti a törlést, például ha visszavonta a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy abban az esetben, ha a személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy az adatkezelés célját szolgálja. az Ön személyes adatai lejártak, és azokat más, összeegyeztethető célból nem dolgozzuk fel. Adatait azonban nem töröljük, ha azok jogi igények bizonyításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Az adatkezelés korlátozásának joga – Ha a Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek teljesülnek, ill törvény 24. §-a alapján kérheti tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását. Ezért kérhet korlátozást, például ha vitatja a kezelt adatok helyességét, vagy abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, és nem szeretné, hogy az adatokat töröljük, de Önnek szüksége van arra, hogy az adatkezelést korlátozzuk a gyakorlás során. a jogaidat. Továbbra is kezeljük adatait, ha okunk van jogi igények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére.

Hordozhatósághoz való jog – Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése céljából, egyidejűleg automatizált módon történik, Önnek jogában áll megkapni tőlünk személyes adatait, amelyeket mi általánosan használt géppel olvasható formátumban kaptuk meg Öntől. Ha ez felkeltette érdeklődését és ez technikailag lehetséges, személyes adatait közvetlenül továbbítjuk egy másik üzemeltetőnek. Ez a jog nem vonatkozik a közérdekből vagy közhatalom gyakorlása során végzett adatkezelésre.

Az adatkezelés elleni tiltakozás joga – Ha az Ön személyes adatait közérdekből végzett feladat teljesítése vagy a ránk bízott közhatalom gyakorlása céljából kezeljük, vagy ha az adatkezelés jogos alapon történik. érdekeit vagy egy harmadik fél jogos érdekeit sérti, Önnek jogában áll tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen. Az Ön tiltakozása alapján korlátozzuk a személyes adatok kezelését, és hacsak nem bizonyítunk olyan súlyos jogos indokokat, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére irányuló indokokat, nem folytatjuk a személyes adatok kezelését, töröljük személyes adatait. Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen direkt marketinggel kapcsolatos. A kifogás emelését követően a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait ebből a célból.

Panasztétel joga - Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése a Rendeletbe ütközik, ill A törvény értelmében Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságok egyikéhez, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye található. A Szlovák Köztársaság területén a felügyeleti hatóság a Személyes Adatok Védelmi Hivatala, székhelye: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Szlovák Köztársaság, honlap: www.dataprotection.gov.sk, telefon: + 421 /2/ 3231 3220.

Hozzájárulás visszavonásának joga – Ha személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a már elvégzett adatkezelést. Ha bármikor később úgy dönt, hogy újra szeretne kapni tőlünk termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó kereskedelmi és marketing ajánlatokat, visszavont hozzájárulását (vagy benyújtott kifogását) bármikor újra megadhatja a fent említett elérhetőségek valamelyikén. kapcsolattartási formák. 

9. A Hivatal és a felelős személy elérhetőségei

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Cím:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

 

Irattár:

hétfőtől csütörtökig: 8:00 - 15:00

péntek: 8:00 - 14:00

 

Telefonos konzultáció a személyes adatok védelmével kapcsolatban:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14      

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

 

E-mail :

a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk


A Hivatal honlapján (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov) találhat javaslatmintát a személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására.

 


10. Weboldal biztonsága

A https://sportshouse.hu/ weboldal titkosított SSL kapcsolatot használ bármilyen felhasználói csatlakozáshoz és bármilyen adattovábbításhoz, amely megakadályozza, hogy az interneten történő továbbítás során harmadik fél hozzáférjen a továbbított adatokhoz, illetve az adatok harmadik fél általi megváltoztatását. . Az üzemeltető személyes adatokat tartalmazó adatbázisai a legmodernebb műszaki szabványoknak megfelelően titkosítással és nem nyilvános hozzáférésű adatokkal védettek.


11. A cookie-k használatára vonatkozó szabályzat

Az NRSR törvény 55. §-ának (5) bekezdésével összhangban 351/2011. Az elektronikus hírközlésről szóló, módosított változatával szeretnénk tájékoztatni Önt a cookie-k használatáról, és felhívni a figyelmet az internetböngészője beállításainak módosítására, amennyiben nem elégedett a cookie-k használatának jelenlegi beállításaival.

Mik azok a sütik?

A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyek weboldalak látogatása során elküldhetők az internetböngészőnek, és az Ön eszközén (számítógépén vagy egyéb internet-hozzáféréssel rendelkező eszközén, például okostelefonon vagy táblagépen), pontosabban az internetböngésző fájlmappájában tárolhatók. A sütik általában tartalmazzák annak a webhelynek a nevét, ahonnan származnak, a létrehozásuk dátumát, és olyan információkat, amelyek lehetővé teszik, hogy a webhely „emlékezzen” bizonyos bevitelekre, beállításokra és preferenciákra (például bejelentkezés, beszéd, betűméret és egyéb megjelenítési beállítások). egy bizonyos ideig, hogy ne kelljen újra beírnia a következő látogatások alkalmával vagy az oldalon való mozgáskor. A cookie-k arra is használhatók, hogy rögzítsék, hogyan használja az oldalt, és elemezheti azt. Vannak ún session cookie-k, amelyek a böngészőablak bezárása után törlődnek, és ún állandó cookie-k, amelyek hosszabb ideig tárolódnak az Ön merevlemezén, és csak a megadott idő elteltével törlődik a böngésző.

Cookie-k használata

A Sports House Slovakia s.r.o. által üzemeltetett oldalak használatával. Ön beleegyezik a cookie-k használatába az internetböngészője beállításainak megfelelően. Ha felkeresi weboldalunkat, böngészőjében engedélyezve van a cookie-k elfogadása, Ön nem módosítja internetböngészőjének beállításait, és továbbra is ellátogat weboldalunkra, ezt a cookie-kra vonatkozó felhasználási feltételeink elfogadásának tekintjük.

Az általunk használt cookies nem károsítják számítógépét.

Miért használunk cookies?

Cookie-kat használunk szolgáltatásaink optimális létrehozása és minőségének folyamatos javítása, az Ön érdeklődési köréhez és igényeihez igazítása, szerkezetük és tartalmuk fejlesztése, valamint érdekes ajánlatok létrehozása érdekében. Üzemeltető Sportház Slovakia s.r.o. a cookie-k használatával szerzett adatokat nem használja fel kapcsolatfelvételi adatként e-mailben, e-mailben vagy telefonon történő kapcsolatfelvételhez. Amennyiben az egyes megvalósított sütik adatokat dolgoznak fel, a feldolgozás az Art. 6 par. 1 levél f) GDPR szabályozás - jogos érdek a lehető legjobb funkcionalitás fenntartása, valamint a weboldal és a promóciós eszközök optimalizálása, a célzott és hatékony marketing érdekében.

Hogyan módosíthatja a cookie-beállításokat?

A legtöbb internetböngésző kezdetben úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie-kat. Ezt a beállítást módosíthatja a cookie-k letiltásával vagy értesítéssel, ha cookie-kat kell küldeni a készülékére. A cookie-k módosítására vonatkozó utasítások az egyes böngészők „Súgó” menüpontjában találhatók. Ha különböző eszközöket használ az oldalak eléréséhez (például számítógép, okostelefon, táblagép), azt javasoljuk, hogy minden egyes eszköz böngészője az Ön preferenciáihoz igazítsa a cookie-kat.

A leggyakrabban használt webböngészőkre vonatkozó konkrét eljárás itt található:

           Chrome
           Safari
           
Internet Explorer
           
Firefox
           Android


Miért tartsuk meg a cookie-beállításokat?

A cookie-k használata és engedélyezése a böngészőben az Ön belátása szerint történik. Ha azonban módosítják a beállításokat, egyes webhelyeink korlátozott funkcionalitásúak lehetnek, és csökkenhet a felhasználói kényelem.